ירושות וצוואות

ירושות וצוואות

הואיל ואין אדם יודע עת פקודתו, והואיל וכל אדם צובר במשך חייו רכוש, אזי רצוי לכל אדם לקבוע  מה ייעשה ברכושו לאחר אריכות ימים ושנים.

חוק הירושה קובע "ברירת מחדל" לגבי אופן חלוקת רכושו של אדם לאחר פטירתו, אולם החוק מאפשר גם לאדם לקבוע חלוקה אחרת של רכושו, כפי רצונו, באמצעות עריכת צוואה.

משרדנו עוסק בכל העניינים הקשורים לצוואות, ירושות, עזבונות, עריכת המסמכים הנדרשים מראש וקיומם/ביצועם בפועל לאחר אריכות ימים ושנים.

משרדנו בעל נסיון עשיר בכל הליכי הירושה, הן בהיבט של עריכת צוואה על פי החוק ועל פי רצון המצווה, הן בהגנה עליה ועל רכוש הנפטר, והן בכל הליך משפטי אחר העלול להיווצר בעקבות מותו של אדם וחלוקת עזבונו ליורשיו – ואכן במקרים רבים מתעוררים סכסוכי ירושה בעניינים אלו.

הליכי הירושה הינם רבים, מורכבים ודורשים ידע ונסיון רב ומשרדנו הינו בעל מומחיות בתחום.

משרדנו מייצג בכל הליכי הירושה, הליכי קיום הצוואה ובכל הקשור לעזבונות וניהולם, במגוון ערכאות כגון בפני הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

למשרדנו נסיון רב בניהול הליכים משפטיים בענייני ירושה, צוואה, נאמנויות והקדשות – כולל פסקי דין חשובים ועקרוניים שניתנו בבית המשפט העליון.

בעניין מתן הוראות למיופה כח בדבר מה יעשה באדם שאינו "מבין בדבר" בקשר לגופו, רכושו, וענייניו האישיים, במסגרת הליך "יפוי כח מתמשך"  - ראה מאמר נפרד בנושא.