ירושות וצוואות

ירושות וצוואות

הואיל ואין אדם יודע עת פקודתו, והואיל וכל אדם צובר במשך חייו רכוש, אזי רצוי לכל אדם לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר אריכות ימים ושנים. חוק הירושה קובע "ברירת מחדל" לגבי אופן חלוקת רכושו של אדם לאחר פטירתו, אולם החוק מאפשר גם לאדם לקבוע חלוקה אחרת של רכושו, כפי רצונו, באמצעות עריכת צוואה.

קרא עוד