צוות המשרד


עו"ד יהודה צור

שותף

עו"ד אופיר פורת

שותף