ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

מי מאיתנו לא חווה או לא מכיר סיטואציה בה בן משפחה או מכר "איבד את זה" – איבד את צלילותו, איבד את יכולתו לקבל החלטות, או אף איבד את היכולת לתקשר ולהביע את רצונו כלל. סיטואציה קשה כזו עלולה להיגרם מתאונה, ממחלה, מזקנה או מארועים קשים אחרים.

עד לאחרונה, הפתרון למצב כזה היה מינוי אפוטרופוס לאותו אדם. האפוטרופוס היה מתמנה על ידי בית המשפט והיה נתון לפיקוח מסויים, ברמה הפרוצדורלית בעיקר, על ידי משרד האפוטרופוס הכללי. הליכים כאלו הכבידו מאוד על האפוטרופסים ולא בהכרח הועילו לאנשים שהיו זקוקים לאפוטרופוס.

לאחרונה תוקן החוק (חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) ויובא מחו"ל "מכשיר" משפטי חדש שנועד בעיקרו להחליף את ההסדר של אפוטרופסות – זהו "ייפוי כח מתמשך".

ייפוי הכח המתמשך נערך על ידי אדם במצב שהוא כשיר לחלוטין, ונועד להיכנס לתוקף בעתיד, אם וכאשר אותו אדם ייכנס לסיטואציה בה הוא "אינו מבין בדבר" וזקוק למישהו שידאג לטיפול בו, יקבל עבורו החלטות ויהווה מיופה כוחו לכל דבר ועניין.

בכך מאפשר החוק לכבד את רצונו של האדם לקבוע כיצד ייראו חייו גם לאחר שמצבו ישתנה לרעה והוא אולי אפילו לא יוכל להביע את דעתו ורצונותיו כלל. ייפוי הכח מבוסס על בחירה אישית של הממנה, אשר יכול להחליט מראש מי וכיצד יחליט כי הוא כבר "אינו מבין בדבר" ומתי ייכנס ייפוי הכח לתוקף; יכול להחליט מי יטפל בו בעתיד ויהיה מוסמך לפעול בשמו, ובאלו עניינים.

התחומים בהם יכול ייפוי הכח לעסוק הם: עניינים אישיים - רווחתו האישית, צרכי היומיום, מקום מגורים (דיור מוגן / מוסד סיעודי וכדו'), בריאות, עניינים גופניים, נפשיים, חברתיים. שמירה על אורח החיים, שיתוף בחיי קהילה, תעסוקה או שיקום. עניינים רפואיים - הנחיות רפואיות ספציפיות לגבי טיפולים / ניתוחים וכדו'. עניינים רכושיים - טיפול בנכסים, כספים, התחייבויות.

הממנה רשאי לקבוע "הנחיות מקדימות" למיופה הכח, בהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכח, או להשאיר למיופה הכח את שיקול הדעת כיצד לפעול עבור הממנה, על בסיס האמון שרוחש הממנה למיופה הכח.

ייפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד מאיתנו "להחזיק את המושכות" בעתיד, גם אם ייכנס למצב בו הוא אינו יכול להביע את רצונו.

את ייפוי הכח המתמשך יש לערוך אצל עורך-דין שהוסמך לכך בהכשרה מיוחדת לפי פרוצדורה מוקפדת הקבועה בחוק, ולהפקידו במשרד האפוטרופוס הכללי על מנת שבעתיד, אם חלילה יהיה צורך, ניתן יהיה להפעילו.

עורכי הדין במשרדנו הוסמכו לערוך ייפו כח מתמשך והינם בעלי נסיון של עריכת ייפוי כח מתמשכים במגוון מקרים, תוך התאמה של כל ייפוי כח למצבו האישי והמשפחתי של הממנה ובמטרה שאם הממנה ייכנס בעתיד למצב שהוא "אינו מבין בדבר" – ייפוי הכח המתמשך שערך במשרדנו יאפשר את הטיפול המיטבי בו על פי רצונו כפי שהוגדר בייפוי הכח.