נכסי מקרקעין היסטוריים

נכסי מקרקעין היסטוריים

גאולת הקרקע בארץ ישראל בתקופה שלפני קום המדינה היתה בעלת פנים רבות. חלק גדול מהקרקעות נרכש על ידי המוסדות הלאומיים או גופים ציבוריים, חלק אחר נרכש בידי חברות פרטיות או ציבוריות שעסקו ברכישת קרקעות ובמכירתן ליהודים תושבי ארץ ישראל וגם לתושבי הגולה – אלו רכשו את הקרקעות ממניעים ציוניים, כהשקעה עסקית או כהגשמת מצוות גאולת הקרקע ויישוב ארץ ישראל.

קרא עוד